MakeMusic Sørlandet har gleden av å introdusere Kalvild Musikkskole!! Musikkskolen vil starte opp iløpet av Mars 2015 og vil i hovedsak være rettet mot barn og unge på Sørlandet. Her kan alle melde seg på, uavhengig av om en har spilt før eller ikke. 

Hva?
I førsteomgang vil vi tilby én til én undervisning der hver elev har en halvtime undervisning i uka med instrumentlærer. Vi vil i tillegg ha noen konserter iløpet av året. Her vil vi også legge til rette for at flere av elevene spiller sammen i grupper. På sikt kan vi kanskje også tilby gruppeundervisning som kor, band eller babysang.

Hvor og når?
Det er opp til eleven og læreren å finne det tidspunktet som passer begge best. Det vil bli lagt til rette for å ha undervisningen på Kalvild Gård, men om eleven og læreren er enige kan dette også gjøres andre palssser.

Hvilke instrumenter?
Vi satser på å kunne tilby undervisning på de fleste instrumenter, men i første omgang begrenser vi oss til følgende instrumenter:

Vokal/Sang
Violin
Cello
Trompet
Horn
Trombone
Saksofon
Gitar
Bass
Piano/Keyboard
Trommer/Perkusjon

Hva vil det koste?
Når en elev får plass hos oss kjøper han/hun et kurs som varer i 10 uker. Dette kurset koster 1500,- og gir 30 min undervisning i 10 undervisningsuker. Disse pengene går til å dekke lærerlønninger og nødvendig utstyr. I tillegg må hver elev påregne 100-200,- i notekostnader i året. 

Om en elev kjøper et 10-ukers kurs og ønsker å slutte etter 4 uker så vil en ikke få pengene tilbake, dette da vi må ha forutsigbaritet i forhold til lærerkapasitet. Så snart et nytt kurs er påbegynt vil eleven bli fakturert for en ny 10- ukersperiode.

Hva med instrumentet?
Eleven kan enten stille med eget instrument, eller låne av musikkskolen. Vi har noen instrumenter tilgjengelig som vi leier ut for 500-1000 kr i året. Dette betales i sin helhet en gang i året og vil ikke tilbakebetales om eleven slutter før endt år. Evt kan eleven kjøpe eget instrument og få råd av oss ved kjøp.

Er dette interessant?
Meld deg på da vel!! Send en mail til eller til .