Mandag 26. januar ble det avholdt årsmøte i MakeMusic Sørlandet. Mange av foreningens mest aktive musikere deltok og store planer ble lagt for 2015. Vi kan med trygghet si at dette er året for store satsninger både innenfor rekruttering, kurs og konserter!

Gjermund Dahl ledet oss trygt gjennom årsmøtet som han har gjort de siste årene i form av sitt styreleder-verv. Han hadde derimot gitt beskjed om  at han ønsket å overlate vervet til yngre krefter, noe som også ble gjort. Ørjan Bolsønes ble derfor valgt inn som ny leder i foreningen for 2015. MakeMusic Sørlandet vil takke Gjermund for hans fantastiske innsats som styreleder, og vi vil poengtere at hans store engasjement har ført til muligheten til å investere i utstyr av topp kvalitet, gode aktivitetstilbud og ikke minst mye trivsel for barn, unge og voksne. 

Ellers ble også Mats Rune Moen, Jenny Ødegård Gangsø, Stian Berg og Persida Scumpu Bolsønes valgt inn i styret. 

I tillegg til valg av nytt styre ble årsrapporten for 2014 fremlagt og vedtatt. Regnskapet ble også gjennomgått og er nå under godkjenning hos kontrollkomiteen. Planene for 2015 ble også lagt og vi kan røpe at det vil bli avholdt flere spennede kurs, konsert både på St.Hans og til jul, samt at det vil bli startet en musikkskole. Denne musikkskolen vil være med å gi bredden i MakeMusic Sørlandet et tilbud, samtidig som vi ønsker å få flere aktive medlemmer - gjerne i barne og ungdomsalder. 

Vi i styret ser frem til et spennede MakeMusic-år!! Om ikke lenge vil det komme nærmere informasjon om aktivitetene vi ønsker å gjennomføre.